Χρωματοσκοπιο

BIO

To Χρωματοσκόπιο είναι μία ομάδα χειροτεχνών / καλλιτεχνών με κύριο σκοπό την προβολή και καλλιέργεια παραδοσιακών αλλά και νέων τρόπων κατασκευής χειροποίητων προΐόντων, τη μετάδοση και ανταλλαγή γνώσης, την πολιτιστική και πνευματική ανύψωση του επιπέδου μας μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Το Handmade Festival είναι η γιορτή της ομάδας μας. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2013 από το Βόλο και σκοπός μας είναι να βρίσκουμε καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα που με τις χειροποίητες δημιουργίες τους μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο την πολιτιστική κουλτούρα της μοναδικότητας, της ποιότητας, και της διαφοροποίησης από τη μάζα.
Το Handmade Festival έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής πάνω απο 250 χειροτέχνες σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα.

fb.com/Chromoscope

Lavinia

Lavinia

Palms

Palms Teams Page

Bee Bird Soap Shop

Bee Bird Soap Shop Team Page

Flamingo Handmade Clothing

Flamingo Handmade Clothing Teams Page